Køb af virksomhed

Plads til flere smågrise


Svineproducent Jørn Ditlevsen ville udvide sin bedrift. Med et Vækstlån fik han mulighed for at købe endnu en landbrugsejendom og modernisere to svinestalde. Nu har han plads til yderligere 400 søer og kan øge sin produktion af smågrise med omkring 40 pct.

Jørn Ditlevsen ejer og driver en større moderne produktion af 30-kilos smågrise ved landsbyen Janderup vest for Varde. Smågrisene kommer fra en sygdomsfri besætning, og de har derfor et særligt fint blåt kvalitetsstempel, der gør dem lettere at afsætte til en god pris.

"Når vores smågrise når en vægt på 30 kilo, bliver de solgt videre til andre landmænd, der feder dem op, inden de sendes videre til slagteriet. Vi eksporterer 100 pct.," fortæller Jørn Ditlevsen.

Råd til ny klimastald

I takt med at virksomheden er vokset gennem de sidste knap 30 år, er produktionsfaciliteterne blevet spredt ud over flere landbrugsejendomme i området.  Jørn Ditlevsen har løbende moderniseret staldene, og i 2013 fik han igen mulighed for at udvide med en ny klimastald.

"I en klimastald skal der konstant være en særlig temperatur, så smågrisene får de bedste forudsætninger for at trives. Vores nye landejendom skulle derfor totalrenoveres. Kun soklen, væggene og spærene stod tilbage, da vi var færdig med nedrivningen," siger han.

400 flere søer

Med det nye anlæg fik Jørn Ditlevsen plads til ca. 1.600 årssøer i alt og ca. 400 flere søer end tidligere. Det har sat skub i produktionen.

"Før vi fik mulighed for at udvide og modernisere vores stalde, kunne vi producere ca. 36.000 30-kilos smågrise om året. Nu kan vi komme helt op på 50.000. Det har været en meget stor investering i moderne anlæg. Til gengæld har vi fået en bedre forretning ud af det," fortæller Jørn Ditlevsen.

Banken var med på ideen

Jørn Ditlevsens bank var med på planerne om at udvide bedriften. Men med så stort et finansieringsbehov blev det nødvendigt for banken, at der var nogle andre, der tog den yderste risiko.

"Vækstlånet var afgørende i forhold til at få finansieringen til at falde på plads. I disse tider er det svært at foretage store investeringer inden for landbrug uden at have Vækstfonden med," siger Jørn Ditlevsen.