Bestyrelse og direktion


Vækstfonden ledes af en professionel bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmer udnævnes af erhvervs- og vækstministeren. Hvert bestyrelsesmedlem kan udnævnes for to perioder på hver op til tre år. Bestyrelsen sammensættes således, at der er repræsenteret en bred erhvervsmæssig indsigt inden for ledelse, afsætning, finansiering og ventureinvestering, arbejdsmarkedsforhold, teknologi samt de særlige forhold, der knytter sig til små og mellemstore virksomheder. 

Der holdes årligt mindst seks bestyrelsesmøder, heraf mindst et bestyrelsesmøde i hvert kvartal.


BESTYRELSE
 

Carsten Koch, formand, har senest været adm. direktør i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, hvor han fratrådte i 2011. Tidligere har han bl.a. været adm. direktør i Danske Invest og såvel skatte- som sundhedsminister i årene fra 1994 til 2000. Aktuelt er han desuden formand for bestyrelserne i Udviklingsselskabet By & Havn, Københavns Havns Pensionskasse, FredericiaC Arealudviklingsselskab og Forca samt formand for Beskæftigelsesrådet.
Carsten Koch tiltrådte som formand for Vækstfondens bestyrelse 1. februar 2012.

Anders Thoustrup, formand for bestyrelsen i Sydbank og bestyrelsesformand for Randers Investeringsselskab. Han har været med til at grundlægge elektronikvirksomheden Thoustrup & Overgaard og er i dag medejer af og aktiv bestyrelsesformand for maskinfabrikken Fornax.
Anders Thoustrup tiltrådte som bestyrelsesmedlem i Vækstfondens bestyrelse 1. februar 2012.

Kirsten Drejer, medstifter og adm. direktør i biotekvirksomheden Symphogen og medlem af Højteknologifondens bestyrelse. Hun er desuden medlem af Det Farmaceutiske Fakultets advisory board og Akademiet for de Tekniske Videnskaber. Tidligere har Kirsten Drejer været bestyrelsesmedlem i Danisco og Bioneer. 
Kirsten Drejer tiltrådte som bestyrelsesmedlem i Vækstfondens bestyrelse 1. februar 2012.

Lars Mikkelgaard-Jensen, adm. direktør i IBM Danmark. Lars Mikkelgaard-Jensen er formand for DI's hovedbestyrelse og medlem af erhvervspolitisk udvalg i DI. Han er endvidere formand for Dansk Design Center og tidligere formand for Rådet for Teknologi og Innovation (2005-2012). 
Lars Mikkelgaard-Jensen tiltrådte som bestyrelsesmedlem i Vækstfondens bestyrelse 28. februar 2010.

Lise Gronø, adm. direktør i FS Property Finance. Tidligere har Lise Gronø blandt andet været chef for det centrale kreditkontor hos Danske Bank samt bestyrelsesmedlem i henholdsvis Danmarks Erhvervsråd og Danske Banks udenlandske banker/divisioner i Norge, Sverige, Baltikum og Luxembourg.
Lise Gronø tiltrådte som bestyrelsesmedlem i Vækstfondens bestyrelse 1. marts 2013.

Ole Krog, tidligere adm. direktør i HTS Arbejdsgiverforeningen og - efter sammenlægningen af HTS - viceadministrerende direktør i DI (2005-2011). Tidligere har Ole Krog været formand for JØP (Juristernes og Økonomernes Pensionskasse) og næstformand i PensionDanmark samt adm. direktør i Danmarks Apotekerforening og direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Ole Krog har desuden været fuldmægtig i Københavns Amt, Indenrigsministeriet og Finansministeriet.
Ole Krog tiltrådte som bestyrelsesmedlem i Vækstfondens bestyrelse 15. juni 2011.

 

DIREKTION


Christian Motzfeldt, direktør i Vækstfonden siden 2001. Christian Motzfeldt har tidligere været afdelingschef i Erhvervsministeriet og kontorchef i Danske Bank. Endvidere har han arbejdet som national ekspert i EU-Kommissionen og været økonom i Danmarks Nationalbank.