Lån og kautioner

Lancering og opbygning


Vækstfonden yder Vækstlån og Vækstkaution til små og mellemstore virksomheder, der ikke kan stille tilstrækkelig sikkerhed for lån, kreditter eller garantier i en bank eller et andet finansieringsinstitut. Har en virksomhed for lille en egenkapital til at få et lån i banken, kan vi yde et Ansvarligt lån, der styrker virksomhedens soliditet.

Fælles for vores lån og kautioner er, at de letter adgangen til finansiering fra bank eller finansieringsinstitut. De fungerer som supplement til virksomhedens øvrige finansiering og indgår altid i en samlet finansieringsløsning. 

Vækstfonden tager en større risiko end banken, da vores lån som udgangspunkt står bag ved den finansiering, virksomheden får fra banken. Vi tager kort sagt den risiko, banken ikke vil tage. Det betyder også, at renten på et lån fra Vækstfonden er højere end den rente, som virksomheden betaler på sin finansiering i banken eller et andet finansieringsinstitut. 

Virksomhederne får både adgang til finansiering, de ellers ikke ville have fået, og en strategisk finansieringspartner. Banken får stærkere og mere tilfredse kunder og mulighed for større engagementer i porteføljen.

AKTIVITET I 2013

Med kreditpakken i slutningen af 2012 fik Vækstfonden mulighed for at optage lån for 5,5 mia. kr. til at udstede Vækstlån til virksomheder. Samtidig fik vi et særligt mandat til at yde lån for 350 mio. kr. til grønne investeringer. Med de nye lånetyper blev vores kautionsordning også ændret. 2013 blev derfor et år, hvor vi brugte mange kræfter på at formidle nogle helt nye produkter og opbygge et nyt forretningsområde i organisationen, der kan håndtere den nye udlånsforretning. Det betyder også, at vi i begyndelsen af 2014 kunne åbne et nyt kontor i Randers med syv medarbejdere.

Opbygning af momentum

En større markedsføringskampagne, erhvervsorganisationer, banker og andre samarbejdspartnere har været med til at udbrede kendskabet til de nye produkter blandt medarbejdere i banker, hos revisorer, advokater, andre rådgivere samt blandt små og mellemstore virksomheder. I slutningen af 2013 kunne vi derfor konstatere en stor interesse og mange henvendelser fra virksomheder i målgruppen for vores Vækstlån. I 2013 brugte vi desuden mange ressourcer på at etablere processer, integrere it-systemer, afholde informationsmøder rundtomkring i landet og ansætte nye medarbejdere. Det var en forudsætning for, at vi kunne få de nye lån og kautioner ud til virksomhederne. 

Vækstkaution en succes

Bankerne tog godt imod den nye Vækstkautionsordning. Vækstkaution dækker finansiering på op til 2 mio. kr. og fungerer som en selvforvaltningsløsning, hvor bankerne indberetter alle oplysninger og søger om kaution online. Bankerne stiller selv finansieringen til rådighed. Det er fleksibelt for både bank og virksomhed og er blevet taget godt imod. Mere end 300 virksomheder har benyttet ordningen i 2013.

Vækstlån til iværksættere

I december 2013 indgik regeringen en aftale med Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny ordning, der giver Vækstfonden mulighed for at udstede lån for op mod 350 mio. kr. om året frem til og med 2017 til iværksættere med et lånebehov på mere end 2 mio. kr. Vækstlån til iværksættere er målrettet iværksættere og unge virksomheder med et relativt stort finansieringsbehov, som har opnået et kundegrundlag, men hvor den svære adgang til finansiering hæmmer deres udvikling.

Lancering af mikrolån

I midten af december 2013 fik vi forbedrede muligheder for at yde Vækstkaution for mikrolån. Det betyder, at små danske virksomheder med op til 10 ansatte har fået bedre adgang til lån i banker på op til 185.000 kr. Virksomhederne låner pengene i banken, som med kautionen får en garanti for tab fra Vækstfonden. Midlerne til ordningen kommer fra den danske stat og Den Europæiske Investeringsfond (EIF).

De første lån

Det første Vækstlån gik til Plast Team, der producerer opbevaringsbokse, madkasser, vasketøjskurve, bestik, rengøringsspande og meget mere i plast. HeSaLight, der udvikler og sælger artikler til LED-belysning over det meste af verden, var den første virksomhed, der fik et Vækstlån til grønne investeringer. Og vores første Vækstlån til iværksættere gik til det nystiftede it-selskab Aporta Digital, der udvikler og leverer underholdnings- og kommunikationsløsninger på en stabil internetforbindelse til glæde for rejsende i taxi, tog, busser og fly. Læs mere om Aporta Digital.