Investeringer i fonde

Gode exitter, men negativt resultat


Vækstfondens afdeling VF Fonde investerer i fonde, som investerer i unoterede små og mellemstore virksomheder. Vi investerer primært i venturefonde, der investerer i opstartsvirksomheder med stort vækstpotentiale. De fonde, vi investerer i, bliver forvaltet af professionelle forvaltere med en specialiseret viden om den type virksomheder, de investerer i. Når vi investerer i en fond, bliver der samtidig tilført private midler.

Ved udgangen af 2013 havde Vækstfonden givet kapitaltilsagn til 25 fonde for et samlet beløb på 4,6 mia. kr., hvoraf 3,8 mia. kr. er investeret pr. 31. december 2013. Fondenes porteføljer bestod ultimo 2013 af i alt 162 virksomheder.

Desuden har vi givet kapitaltilsagn på 3,6 mia. kr. til Dansk Vækstkapital, en fund-of-funds, der blev etableret i 2011. Dansk Vækstkapital har en selvstændig bestyrelse, som fastlægger investeringspolitikken og træffer beslutning om, hvilke fonde der skal investeres i på baggrund af indstillinger fra Vækstfonden, der fungerer som sekretariat. Ved udgangen af 2013 har Dansk Vækstkapital givet tilsagn til 11 fonde for et samlet beløb på 2,6 mia. kr., hvoraf 0,5 mia. pr. 31. december 2013 er investeret i 52 virksomheder. Dansk Vækstkapital og Vækstfonden har i fire tilfælde investeret i de samme fonde, alle venturefonde.

Ved udgangen af 2013 udgjorde vores samlede investeringer i fonde 54 pct. af balancesummen og dermed hovedparten af Vækstfondens aktiver.

Aktivitet i 2013

 • Vækstfonden har via ejerandelen i Dansk Vækstkapital været medinvestor i to nye fonde, small og mid cap-fondene Erhvervsinvest III og FSN Capital IV.
 • De fonde, vi har investeret i, har samlet foretaget 20 nyinvesteringer i virksomheder for et samlet beløb på 40,1 mio. kr. og 64 opfølgningsinvesteringer for et samlet beløb på 267,4 mio. kr.

Nyheder fra porteføljen

2013 var et år med flere gode nyheder fra fondene og virksomhederne i deres porteføljer.

 • Erhvervsinvest fik realiseret deres første fond med et årligt afkast (IRR) på 27,5 pct. og en tilbagebetaling på 2,9 gange den investerede kapital.

 • Det danske it-selskab Asetek, der bl.a. har venturefondene Sunstone Technology Ventures og Northzone blandt ejerne, blev introduceret på Oslo Børs.

 • Den danske softwareproducent Napatech, der bl.a. har venturefondene Northzone og SEED Capital blandt ejerne, blev introduceret på Oslo Børs.

 • En anden børsnoteret biotekvirksomhed, Zealand Pharma, har i 2013 oplevet en faldende børskurs, hvilket påvirker resultatet negativt med 52 mio. kr. Kursen på Zealand Pharma er dog steget betydeligt i begyndelsen af 2014 i forlængelse af offentliggørelsen af, at der under selskabets licensaftale med Sanofi er opnået en milepæl som led i forberedelserne til at starte fase III-udviklingen af kombinationsproduktet LixiLan.

Indvirkning på årets resultat

To af de selskaber i fondenes portefølje, der har vist størst værditilvækst, er den børsnoterede biotekvirksomhed Evolva og it-virksomheden Asetek, som blev børsnoteret i årets løb. De to selskaber bidrager tilsammen med opskrivninger på 109 mio. kr. Enkelte selskaber i fondenes porteføljer har oplevet teknologiske, markedsmæssige og andre vanskeligheder. Derfor har fondene nedskrevet selskabernes værdi.

EXITTER

Fondene i vores portefølje har i 2013 bl.a. stået bag seks exitter:

 • IPtronics, en dansk chipproducent fra porteføljen i Sunstone Technology Ventures blev købt af israelske Mellanox for en pris på 47,5 mio. dollars. Virksomheden har bl.a. udviklet en teknologi, der kan optimere computersystemer ved at omdanne elektriske datasignaler til lyssignaler.

 • Zymenex, et dansk biotekselskab fra porteføljen i Sunstone Life Science Ventures, blev solgt til den italienske medicinalkoncern Chiesi Group. Zymenex udvikler lægemidler til patienter med sjældne genetiske sygdomme.

 • Haslev Møbelsnedkeri, en dansk møbelproducent fra porteføljen i Erhvervsinvest, blev solgt til en virksomhed, der gennem mere end 60 år har produceret kvalitetsmøbler i massivt træ.

 • Krøger, en dansk producent af fugepistoler fra porteføljen i Erhvervsinvest, blev solgt til den schweiziske koncern Sulzer. Krøger har udviklet et stort sortiment af forskellige typer fugepistoler i høj kvalitet.

 • Ellegaard, en dansk udbyder af et produktionssystem til formering af planter fra porteføljen i Erhvervsinvest, blev solgt til den danske kapitalfond Capidea. Ellegaard sælger et bæredygtigt formeringssystem til at masseproducere planter og afgrøder til gartnerier, landbrug og skovbrug verden over.

 • Trunk Images sælger rettigheder til billeder fra et bredt udsnit af verdens bedste fotografer via et elektronisk og eksklusivt billedarkiv. Selskabet lå i porteføljen i venturefonden Sunstone Technology Ventures fund I.