Resultatopgørelse 

resultatopgørelse 2013, mio. kr.

Note

 

2013 2012

1

Afkast af obligationer m.v.

4,2 16,0
13 Resultat, kapitalandele i fonde -82,9 -5,2
6 Resultat, Syndikeringslån

0,9

0,5

2, 3

Resultat, egenkapitalindskud samt lån

49,3

-22,6

4, 5

Resultat, Vækstlån og Ansvarlige lån

7,4

0,3

 

Resultat, Vækstgarantier

0,2

-

7, 8

Resultat, Vækstkaution

98,6

35,7

 

Tilskud til netværksaktiviteter

-1,7

-5,6

 

Resultat, finansielle poster i alt

75,8

19,1

9

Refusioner og honorarer

20,0

20,4

10

Vederlag og gager

-53,9 -54,2
 

Øvrige administrationsomkostninger

-30,4 -23,1

12

Afskrivninger

-3,3 -2,6
 

Administrationsomkostninger

-87,6 -79,9
 

Nettoadministrationsomkostninger

-67,6

-59,5

 

Årets resultat

8,2

-40,4

 

Resultatdisponering, overført til overført resultat

8,2

-40,4