SelskabsoplysningerSelskab

Vækstfonden
Strandvejen 104A
2900 Hellerup
Danmark

Telefon +45 35 29 86 00
Telefax +45 35 29 86 35

www.vf.dk

CVR-nummer: 16 29 46 75

Regnskabsår: 1. januar-31. december

Hjemstedskommune: GentofteBestyrelse

Carsten Koch, formand
Anders Thoustrup
Kirsten Drejer
Lars Mikkelgaard-Jensen
Lise Gronø
Ole Krog


Revision

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
2300 København S 


Bank

Nordea Bank Danmark A/S
Christiansbro
Strandgade 3
0900 København C