Hovedtal 5-års-oversigt

Hovedtal - aktivitet

         

 

2013 2012 2011 2010 2009

Udbetalinger, udlån og egenkapitalindskud, direkte investeringer, antal virksomheder

20 30 29 27 23
Udbetalinger, udlån og egenkapitalindskud, direkte investeringer, mio. kr. 83 98 106 98 81
Tilsagn, fonde, antal

-

-

5

1

1

Tilsagn, fonde, mio. kr.

-

-

4.245

254

6

- heraf Dansk Vækstkapital 

-

-

3.590

-

-

Udbetalinger, fonde, mio. kr.

667

322

288

260

350

Udbetalinger, Syndikeringslån, antal virksomheder

8

11

6

-

-

Udbetalinger, Syndikeringslån, mio. kr.

35

49

17

-

-

Udbetalinger, Vækstlån og Ansvarlige lån, antal virksomheder

62

2

 - 

-

-

Udbetalinger, Vækstlån og Ansvarlige lån, mio. kr.

251

12

-

-

-

Indgåede Vækstgarantier, antal virksomheder

3

-

-

-

-

Indgåede Vækstgarantier, mio. kr.

15

-

-

-

-

Indgåede små Vækstkautioner (inkl. Kom-i-gang-lån), antal virksomheder

335

176

167

144

78

Indgåede små Vækstkautioner (inkl. Kom-i-gang-lån), mio. kr.

376 95  92  82  46

Indgåede Vækstkautioner, antal virksomheder

84 301 327 206 47

Indgåede Vækstkautioner, mio. kr.

294 845 825 516 114

Afgivne uudnyttede tilsagn om Vækstkautioner, antal virksomheder, ultimo

3 102 106 95 3

 

HOVEDTAL - FINANSIELLE, MIO. KR.

         

Resultatopgørelse, hovedposter

 

 

 

 

 

Afkast af obligationer, aktiebeholdning m.v.

4

16

21

29

32

Resultat, kapitalandele i fonde inkl. Syndikeringslån

-82

-5

-277

309

-27

Resultat, Vækstlån og Ansvarlige lån

7

-

-

-

-

Resultat, egenkapitalindskud samt lån

49

-23

28

-

-2

Resultat, kautioner

99

36

27

20

65

Nettoadministrationsomkostninger

-68

-60

-40

-40

-50

Årets resultat

8

-40

-247

312 13

Balance

         

Likvide beholdninger, netto

653

662

906

914 887

Kapitalandele i fonde

2.486

2.296

2.197

2.221 1.702

Egenkapitalindskud

486

378

307

221 286

Udlån til porteføljevirksomheder

64

61

78

48 58

Vækstlån og Ansvarlige lån

247

12

-

- -

Syndikeringslån

93

62

17

- -

Egenkapital

2.730

2.717

2.737

2.737

2.178

Gæld til pensionskasser

363

-

-

- -

Bankgæld, lånefacilitet

255

-

-

- -

Balancesum

4.606

3.965

3.625

3.453 2.986
           

Tilsagnsforpligtelser, netto

6.120

6.638

6.503

2.004 1.523

- heraf Dansk Vækstkapital

3.231

3.590

3.590

- -